3 hoofdingrediënten voor een energieke samenwerking

Organisaties willen graag bevlogen medewerkers, omdat het positief effect hiervan aan alle kanten merkbaar is. Bevlogen medewerkers hebben een hogere motivatie en presteren vaak beter. Een bevlogen medewerker is bovendien haast nooit ziek en is als een ambassadeur van de organisatie, zowel richting klanten als voor het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Bevlogenheid kan worden gestimuleerd door goed in gesprek te blijven met de medewerker over waar hij/zij energie van krijgt en hierin te faciliteren, maar ook zeker niet onbelangrijk is de mate van betrokkenheid en verbinding in het team. Een team waarbinnen het wij-gevoel en het met elkaar ergens voor gaan sterk gevoeld wordt, geeft zoveel energie en input aan die bevlogenheid.

Zo’n sterk team waar teambevlogenheid heerst, wordt pas haalbaar wanneer er aan de basis al een ‘echt team’ staat. Daarom eerst een vraag aan jou: Is een team per definitie ook echt een team, omdat er door de organisatie/ leidinggevende of iemand anders is bepaald dat het nou eenmaal een team is?

De 3 hoofdingrediënten voor een energiek team

1. Je bent een team en niet een groep

Sinds een jaar of 10 zit ik bij theatersportvereniging Andere Koek hier in Deventer. Dit is een groep mensen met dezelfde passie en leerwens, namelijk de theatersport en jezelf ontwikkelen hierin. Wanneer we een voorstelling of wedstrijd spelen, dan doen we dat met een team van 4 personen. We hebben dan een gemeenschappelijk doel (de wedstrijd winnen/publiek vermaken). We zijn dan met z’n 4-en en laten iedereen zijn/haar talent inzetten. Én we hebben elkaar nodig om iets moois neer te zetten op het podium.

Dat brengt ons bij de definitie van een groep en een team. 

Definitie van een groep: 2 of meer mensen die met elkaar omgaan vanwege iets gemeenschappelijks, zoals een passie.

Definitie van een team: een groep personen die samenwerken onder 3 voorwaarden: 

1. er is een gemeenschappelijk doel of focus: purpose

2. de collega’s zijn van elkaar afhankelijk; je hebt elkaar nodig om een goed resultaat/ doelen te bereiken

3. je bent met maximaal 10-12 personen

Het belang van punt 3 wordt volgens Karin Derksen, onderzoekster en schrijfster van het boek Goed Teamwerk, te weinig beseft. Heb je namelijk een grote groep (meer dan 12 collega’s) als team, dan kun je onmogelijk iedereen optimaal horen, waarderen of verbinden. Ook leer je elkaars talenten vaak onvoldoende kennen en inzetten. 

Bovendien nodigen kleinere teams veel meer uit om echt actief mee te doen in het teambelang.

Komen we weer bij de vraag aan jou: Is elk team ook écht een team?

Of hoeft jullie team niet persé een team te zijn? Zou het gewoon een groep kunnen zijn? Een afdeling of groep, die je eigenlijk weer kunt onderverdelen in kleinere subgroepen, die wel meer onderlinge afhankelijkheid hebben. (denk aan projectteams, intervisie groepjes, etc.) 

En vanuit ieder subteam kan er dan uiteraard wel een persoon aansluiten bij algemene overleggen/koers/strategie gesprekken die in ieders belang zijn, maar dat gesprek hoef je dan niet met 20 of 30 man te voeren….

Je kunt pas een sterk team worden wanneer je dit helder hebt. Wanneer je voelt dat je als team met elkaar samenwerkt aan een gemeenschappelijke purpose (doel/ focus/ teamambitie) Daarbij de collega’s zich verbonden voelen tot die purpose en tot elkaar én afhankelijk van elkaar zijn om daar te komen.

2. Er wordt vanaf de start gewerkt aan goede teamvorming 

Teamveiligheid en teamvertrouwen hebben de meeste ruimte/tijd en aandacht nodig, om uiteindelijk te kunnen groeien naar een sterk bevlogen team.

Besteed je vanaf het begin als team en leidinggevende te weinig aandacht aan deze belangrijke basis, dan heb je er later spijt van, want dan stagneert het bouwen. Er zal niet snel initiatief/ verantwoordelijkheid genomen worden. In de loop der tijd zal er steeds meer zich onder water gaan afspelen en krijg je strijd en weerstand in het team. Teveel focus ligt er naar mijn mening vaak op de teamresultaten en het werkinhoudelijke aspect in plaats van op teamvorming.

Wil je een sterke teamvorming, start dan bij de basis voor veiligheid en vertrouwen: 1.helderheid, 2.elkaar kennen en 3.verbinden

Neem geregeld en zeker in het begin de tijd om met elkaar te vertragen en vanuit nieuwsgierigheid naar elkaar in te zoomen op de volgende vragen:

  • Waar staat ons team voor, wat is ons beeld van wat we te doen hebben met elkaar? 
  • Wat verwachten we van elkaar?
  • Wanneer doen we het goed samen?
  • Wat vinden we belangrijk in onze samenwerking?
  • Welke waarden vinden wij in ons team belangrijk en hoe bewaken we die?
  • Maken we voldoende gebruik van elkaars talenten?

Sta daarnaast ook stil bij elkaars persoonlijke handleiding: ja iedereen heeft een gebruiksaanwijzing. Laat collega’s bijvoorbeeld hun gebruiksaanwijzing schrijven en delen met elkaar. Dit kan ook op speelse wijze door middel van een vragen dobbel spel of quiz oid worden gedaan.

Wat staat er dan in die gebruiksaanwijzing?: 

  • dingen die anderen vooraf van mij moeten weten, zoals je persoonlijke achtergronden/eigenaardigheden (ben ik bv een ochtendmens, hoe communiceer ik het liefst)
  • wat is een belangrijke kernwaarde voor mij?
  • waar krijg ik energie van, wat kost mij energie?

3. Er is ruimte om te kunnen floreren

Een gedreven team is niet hetzelfde als een bevlogen team

Misschien denk je bij ons in het team zit het wel goed. We hebben een gemeenschappelijk doel en het team is enorm gedreven en levert goede prestaties. Die teams heb ik ook genoeg gezien (en ook in gezeten). En dat werkt heel goed, totdat… er iemand ziek wordt, er iets verandert in de teamsamenstelling of er werkdruk bij een of meer collega’s ontstaat. Dan blijkt er toch niet genoeg te zijn gewerkt aan de basis van veiligheid, vertrouwen en verbinding. En begint het team scheuren te vertonen of erger: het stort in.

Hoe komt dat? Er heerst in deze teams met name prestatiedrang. Er is wel focus, maar er wordt niet als een veilig, vertrouwd en verbonden geheel samengewerkt. Er is te weinig aandacht voor elkaars welzijn, elkaars drijfveren, natuurlijke talenten en te weinig reflectie en feedback. Collega’s kennen elkaar niet goed genoeg om elkaar op te vangen, met veerkracht te bewegen of volledig zichzelf te mogen zijn (inclusief alle gebreken en gebruiksaanwijzingen die iedereen heeft).

Het werkklimaat kan de passie, het innerlijke vuur, het wel of niet aanwakkeren en talenten doen verstikken, dan wel doen groeien en bloeien 

Hoogste tijd om ruimte en aandacht te maken voor een gezonde bloei van het team!

Gun jij jouw team tijd en aandacht voor teamvorming? Vind je het fijn als iemand anders dit organiseert en faciliteert? Kijk dan eens naar de Sash Buiten samenwerkplezier teamdag, waar het team op speelse wijze met elkaar op een mooie inspirerende locatie aan de slag gaat met dit thema. https://sashbuiten.nl/teamdag-samen-werkplezier/

#verbinden #bevlogenheid #werkplezier #teamontwikkeling

Gebruikte bronnen: 

Podcast met Karin Derksen over haar boek Goed Teamwerk

Artikel bevlogenheid ontbranden van Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit https://www.tijdschriftpositievepsychologie.nl/nieuws/bevlogen-ontbranden

Deel het met anderen: