Teams-up?!

Begin dit jaar ben ik begonnen om in mijn team bij Randstad een teams-up moment te introduceren. Iedere vrijdag hebben we nu geen middag overleg, maar een teams-up. Waarin we het niet over werk (mogen) hebben. We doen dan een energizer of een vragenspel of hebben het over weekendplannen.

Zeker omdat we al zo lang thuiswerken en veel online, is het goed om af en toe echt aandacht te hebben voor elkaar. Om de verbinding in het team te houden.

Daarom hebben we ook 1 x per maand de pijler aanspreekbaarheid-confrontatie aangaan- op de agenda gezet. Niet dat we veel conflicten hebben in ons team (misschien te weinig;), maar omdat we vinden dat we elkaar vaker feedback en complimenten kunnen geven. Omdat dit nog niet vanzelf gaat.

Als je in een team zit, waarbij een open feedback sfeer niet vanzelf ontstaat, is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Uiteraard moet een team elkaar eerst goed kennen en vertrouwen, voordat er überhaupt aan feedback kan worden gewerkt. Maar ook wanneer die basis van kennis en vertrouwen er al wel is, kan het zo zijn dat er nog geen sprake is van een open feedback cultuur. Dan helpt het om dit toch ‘‘geforceerd’’ in te plannen.

Hoe vaker het dan gedaan wordt, hoe minder moeite het kost. Je merkt dat het fijn is om te weten van elkaar wat werkt en wat niet. Wat er speelt en hoe iets overkomt op een ander. Dan wordt je er meer bewust van tijdens het werk. Dan besef je steeds meer dat je direct iemand een compliment kan geven bij behaald succes. Of direct feedback kan geven op hoe zijn/haar gedrag op dat moment op jou overkomt. 

En ja niet iedere collega vindt dit geweldig. Ik heb ook een collega die dit gezever of zweverig vindt. Maar mijn collega doet wel mee, voor ons team.

En daar draait het om. Je bent collega’s van elkaar en je wilt elkaar helpen groeien. En uiteindelijk wil toch iedereen een fijne, energieke samenwerking!

Hoe is dit bij jullie in het team? Hebben jullie al stappen ondernomen met de collega’s naar meer verbinding?

Deel het met anderen: