Werkgeluk & werkflow

Mensen die zich gelukkiger voelen, staan meer open voor hun omgeving, leren sneller en werken met meer energie. Ook gaan zij creatiever om met de uitdagingen die zij tegenkomen. Medewerkers die minder gelukkig zijn sluiten zich af, zijn minder gemotiveerd en staan minder open voor oplossingen van de obstakels die zij tegenkomen. Als we lekker in ons vel zitten kunnen we bovendien meer aan. Enorm belangrijk dus om als werkgever hier aandacht voor te hebben.

Voor het kunnen ervaren van werkgeluk is het uiteraard heel belangrijk dat je bij een organisatie werkt waarbij je past en je jezelf kunt zijn.

Hieronder volgen 3 factoren die naar mijn mening daarna de belangrijkste ingrediënten zijn voor werkgeluk & werkflow. Aandacht voor deze 3 factoren helpt je als organisatie te groeien, de betrokkenheid te vergroten en talent te behouden.

1. Verbinding & Teambalans

Zorg dat de basis op orde is en focus op teamvorming: het wij-gevoel. Vertrouwen binnen de teams moet er zo snel mogelijk zijn. Wanneer een team elkaar echt goed kent en vertrouwt, dan is er weinig kans op ruis in communicatie. Er heerst een open en ontspannen sfeer, elkaar feedback geven, elkaar stimuleren en goed samenwerken is vanzelfsprekend.

2. Zingeving

Medewerkers gaan graag naar het werk als ze er voldoening en waardering ervaren. Dat ze niet alleen de juiste functie of rol hebben waarin ze echt iets kunnen betekenen, maar daarnaast ook voelen dat ze deel uitmaken van de organisatie. Dat ze dezelfde waarden hebben. 

3. Zelfontwikkeling

Een van de belangrijkst genoemde basisbehoefte voor veel mensen is zelfontwikkeling. Als er aandacht is voor de talenten van medewerkers en de mogelijkheid wordt gegeven deze verder te ontwikkelen, dan bied je als organisatie ruimte voor groei en werkgeluk.

Wanneer er erkenning is voor het talent van een medewerker, werkt dit motiverend en prestatiebevorderend.

Wel is het belangrijk met de collega’s goed stil te staan bij het kennen en benutten van hun eigen kwaliteiten en natuurlijke talenten. Een valkuil kan zijn dat collega’s zich gaan ontwikkelen in competenties waar ze eigenlijk geen energie van krijgen. Ze zijn ergens goed in, worden hierom gewaardeerd door hun team of leidinggevenden en gaan zich hier verder op expertisen. Maar het kost ze dan energie en tijd, waardoor ze zich minder bezig kunnen houden met verdieping in andere taken die juist wel energie geven.

Naast talentontwikkeling valt ook aandacht voor iemands well-being onder het stimuleren van zelfontwikkeling. 40% van ons levensgeluk kunnen we zelf beïnvloeden met ons gedrag en manier van denken (Sonja Lyubomirsky). Dit geldt ook voor ons werkgeluk. Biedt dus ruimte en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Of je nou van HR bent, leidinggevende of een andere functie hebt, deze tips zijn bestemd voor iedereen:

🍀 Geef de mensen met wie je werkt geregeld een welgemeend compliment.

🔆 Leg zomaar eens een kaartje op iemands bureau: ‘Blij dat we collega’s zijn!’

🍀 Deel goed nieuws en vier gezamenlijke successen. Sta ook als team stil bij waar jullie dankbaar voor zijn in jullie samenwerking.

🔆 Heb oprecht aandacht voor elkaar. Ga geregeld in gesprek met één of meerdere collega’s over hoe het echt met ze gaat (niet op werkinhoudelijk vlak ;))

🍀 Tot slot: Heb aandacht voor jezelf. Probeer af en toe eens bewust het ‘moeten’ presteren, de controle en snelheid los te laten. Neem pauze, ga naar buiten en sta stil bij je gevoel. Wie ben je en wat wil je? Je kunt niet volop werkgeluk ervaren zonder in verbinding te staan met jezelf en je gevoel.

Werkflow ontstaat pas wanneer je bevlogen medewerkers hebt. Wanneer medewerkers helemaal zichzelf mogen en kunnen zijn in de organisatie. Wanneer je elkaar vanuit verbinding stimuleert en elkaar werkplezier en groei gunt. Samen de wil hebben om mooie dingen te creëren.

Interessante artikelen/boeken/websites op het gebied van hr & werkgeluk:

Boekentip: Maakbaarheid van geluk – Sonja Lyubomirsky

www.psychologiemagazine.nl/thema/werk/

www.mind-you.nl

persoonlijk groeien met plezier

www.joyfulness.company/blooming-culture-scan/

www.HRtop100.nl/interviews/inspiratie

www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Deel het met anderen: